AE NẠP BẰNG ATM,MOMO CHÚ Ý NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢNG NHA

TÊN CHỦ TK ĐỖ NGUYÊN THUẬN

AE THẤY CÓ DÒNG MÃ KHI AE THỰC HIỆN GĐ CHUYỂN KHOẢNG AE COPPY NÓ VÀ DÁN VÀO ND CHUYỂN KHOẢNG NH

ANH EM MUA BẰNG CARD THÌ IB RIÊNG CHO AD QUA ZALO ; 0388198803

                                                                                             FB      ; Ở PHẦN THÔNG TIN LIÊN HỆ